Historie lázní

Lázně byly vybudovány v roce 1908 - 1909 na počest císaře Františka Josefa. Architektem se stal Robert Hemmrich (1.5.1871 – 15.4.1946). Až do roku 1960 fungovaly v původním stavu. V roce 1960 došlo k neblahým zásahům do stavby Okresním stavebním podnikem. Bylo zničeno původní průčelí, ozdobné prvky na fasádě, původní zasklení oken. V roce 1962 proběhla poslední velké rekonstrukce, dále už lázně chátraly. V rok 1997 město přislíbilo finanční podporu na nutnou opravu střechy, která se nakonec opravdu uskutečnila. Od roku 1996 až do dnes se hledá nové využití pro budovu. Během těchto let zde bylo několik návrhů jako knihovna, kulturní centrum, welness centrum pro seniory, pronájem lékařům nebo pivovar.