Naše vize

Podpora nalezení vhodného investora

Chceme probudit prostor v současnosti opuštěných bývalých jabloneckých lázní sérií kulturních a společenských akcí a dostat ho tím do povědomí obyvatelů Jablonecka a celého severočeského kraje. A tím zvýšit šanci pro nalezení vhodného investora.

Jak toho chceme docílit:

1.      Chceme, aby se o lázních mluvilo – zajistíme mediální propagaci pořádaných akcí v regionálních médiích a na sociálních sítích

2.      Chceme umožnit přístup do budovy jablonecké veřejnosti. Dnes už mladší generace ani netuší, jak prostor opravdu vypadá. Je tedy těžké představovat podnikatelské vize, když tak málo lidí má skutečnou představu o stavu prostoru.

3.      Chceme v průběhu našich akcí představit možné nápady budoucího využití prostoru a inspirovat tak k možným podnikatelským záměrům k využití prostor.

4.      Chceme touto cestou dojít k přirozenému výběru budoucího účelu objektu.

Podpora rozvoje kultury a společenského života ve městě

Chceme rozšířit kulturní a společenskou nabídku v Severočeském kraji. Tímto navazujeme na současný společenský trend „socializace“, patrný zejména v Praze a rozšiřující se do dalších měst v České republice. V posledních letech začínají napříč republikou vznikat kulturní a společenská centra (pražská ulice Krymská, Meetfacotry, Kino Varšava, Valdštejnská Lodžie, divadlo Continuo atd.), která umožňují setkávání lidí se stejnými zájmy a podporují tím příznivou společenskou náladu ve městě.

Jak toho chceme docílit:

1.      Chceme iniciovat setkání lidí se stejnými zájmy. Jedná se o módu, výtvarné umění, design, kulinářství aj.

2.      Chceme prostory využít k prezentaci a performanci nových forem živého umění. Jedná se o nové divadlo, nový cirkus, fyzické a pohybové divadlo, loutkové divadlo.

3.      Chceme do Jablonce přivést progresivní umělce, studenty a absolventy pražských uměleckých škol (HAMU, pražská taneční konzervatoř Duncan centre)

4.      Chceme podpořit absolventy a studenty místní střední uměleckoprůmyslové školy a poskytnout vhodné a zajímavé prostory pro vystavování prací studentů.