Stavba amfiteátru

Hlavní bazénové hale dominuje velké průčelí, na kterém je vyobrazen bůh moří Poseidon s mořskou nymfou. Většinu prostoru zabírá hlavní bazén. Pro účely umělecké produkce spolek vestavěl do bazénu amfiteátr, a tím zpřístupnil a využil tyto prostory.

Projekt amfiteátru vytvořil architekt Jakub Chuchlík z architektonické dílny Iuch. Při navrhování se řídil principy jednoduchosti, dočasnosti a nenásilného přidávání nových prvků do secesních prostor. 

Amfiteátr má kapacitu 80 míst.